Guru dan Pelajar

Bil Nama Sekolah Murid Guru
L P Jumlah L W Jumlah
1 SMK Kalumpang  294 307 601 24 22 46
2 SK Kalumpang  358 294 652 8 44 52
3 SK Kerling 103 99 202  5 17 22
4 SK Lembah Beringin 58 82 140 9 9 18
5 SK Hulu Bernam  280 248 528 14 33 47
6 SJKC Kerling  84  87 171  2 11 13
7 SJKC Kalumpang  114  108 222  3 18 21
8 SJKT Kerling  31 23 54 4 8 12
9 SJKT Kalumpang  51  49 100 4 7 11
10 SJKT Changkat Asa  20 19 39  3 7 10
11 SJKT Escot 18 22 40  3 7 10
Jumlah  1411  1338 2749  79 183 262
Advertisements